Werkwijze

Aanmelden
Via de contactpagina kun je een vraag stellen of je aanmelden. Waneer je je telefoonnummer invult kan ik je op een passende tijd terugbellen. Ook kun je telefonisch contact opnemen met Praktijk hoogewerf voor informatie of aanmelden. Praktijk Hoogewerf is de maatschap waarin ik werk.

Intakegesprek
Nadat je je hebt aangemeld, volgt er eerst een persoonlijk intakegesprek.
In dit gesprek bespreken we je hulpvraag en je geschiedenis. Naar aanleiding hiervan stellen we een speciaal op jou toegespitst behandelplan op.

erkwijzeFlexibel behandelplan
Hoewel er een behandelplan is opgesteld, is dit absoluut niet in beton gegoten. Elke sessie kijken we hoe jij je op dat moment voelt, wat je bezighoudt en zullen we vandaaruit handelen zonder de oorspronkelijke focus uit het oog te verliezen. Na iedere 3 á 4 sessies evalueren we de voorgaande sessies en kunnen we het behandelplan bijstellen als dit nodig blijkt.

Gemiddeld acht sessies
Hypnotherapie en EMDR zijn therapievormen die effectief en kort van duur zijn. De lengte van een therapietraject is per persoon en situatie verschillend. Zo kan een intensief traject meer dan 12 sessies in beslag nemen en een kort traject al na 2 of drie sessies worden afgerond.

Vertrouwelijk
Mijn begeleiding is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Informatie wordt alleen met jouw toestemming aan anderen (bijvoorbeeld je huisarts of specialist) verstrekt. Ook wanneer het therapietraject wordt vergoed door een eventuele derde partij, wordt niets uit de gesprekken besproken met deze partij zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.